സൂക്ഷിയ്ക്കൂ, നിങ്ങള്‍ സ്വയംഭോഗത്തിന് അടിമയാണ്….

January 21, 2017 |

മിതമായി ചെയ്താല്‍ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സ്വയംഭോഗം അമിതമായാല്‍ നിങ്ങളെ അടിമയാക്കും. ഇതിന് പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ സ്വയംഭോഗത്തിന് അടിമായാണെന്നു തിരിച്ചറിയാന്‍ പലര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.

ഇത് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ സ്വയംഭോഗത്തിന് അടിമായാണെന്നു കാണിയ്ക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളിതാ,

ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……