നിത അംബാനിയുടെ ഫോണ്‍ വില കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും!

August 4, 2017 |

അംബാനിയുടെ ഭാര്യ നിത അംബാനി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്‍ പ്രത്യേക ആവശ്യപ്രകാരം മാത്രം നിര്‍മിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ വിലകേട്ടാല്‍ ആരായാലും ഒന്നു ഞെട്ടാതിരിക്കില്ല…. എത്രയാണെന്നറിയാമോ? ഫോണിന്റെ സവിശേഷതയും അറിയാം…..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……