വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് സെക്‌സ് നല്ലത്; സംഗീതയുടെ ആരും അറിയാത്ത സ്വകാര്യജീവിതം

November 28, 2017 |

മദ്യപിച്ച് പൊതുറോഡില്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ സംഗീത നേരത്തെ വിവാദത്തിലകപ്പെട്ടിരുന്നു. സെക്‌സിനെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും സംഗീത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സംഗീതയുടെ അധികമാരും അറിയാത്ത സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചറിയാം…..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..