പത്ത് വര്‍ഷം കല്‍പനയുമായി പിണങ്ങി മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു, കണ്ണീരോടെ ഉര്‍വശി പറയുന്നു

November 24, 2017 |

മലയാളത്തില്‍ കുറച്ചുകാലം ചര്‍ച്ചയായ പിണക്കമായിരുന്നു ഉര്‍വശിയും കല്‍പനയും തമ്മിലുണ്ടായത്. ആ പിണക്കത്തെ കുറിച്ച് ഉര്‍വശി കണ്ണീരോടെ ആദ്യമായി തുറന്നുപറയുന്നു….

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..