ഡ്രൈവറിന്റെ മൊഴിയ്ക്ക് വിപരീതമായി വീണ്ടും ലക്ഷ്മി; ദൂര യാത്രകളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

November 6, 2018 |

അപകട സമയത്തെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് മൊഴി നല്‍കിയ ലക്ഷ്മി വീണ്ടും ദൂരയാത്രകളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കൂടി നടത്തുകയാണ്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….