മികച്ച പ്രതികരണം; സിനിമ കോടികള്‍ കൊയ്യും; സല്‍മാന്റെ ‘സുല്‍ത്താന്‍’ നിരൂപണം

July 7, 2016

സുല്‍ത്താന്‍ എന്ന മണ്‍ഗോധയിലെ ഗുസ്തിക്കാരന്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ റെസ്ലിംഗില്‍ വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്നതാണ...

Most Readable in സല്മാന്ഖന്‍ സുല്‍ത്താന്‍