വിവാഹ മോചനങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു; പ്രധാനമായ 5 കാരണങ്ങള്‍

July 30, 2016 |

വിവാഹമോചനക്കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 350 ശതമാനമാണ് വിവാഹ മോചനത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധന. ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വിവാഹ മോചനത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ പ്രധാനമായ 5 കാരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം……. http://www.manoramaonline.com/women/features/top-5-reasons-couple-divorce.html