ഒരു മിസ്ഡ് കോളിലൂടെ ആര്‍ക്കും 500 രൂപ ബാലന്‍സ് നേടാം: എങ്ങനെ?

June 21, 2017 |

ഫോണിലെ ബാലന്‍സ് തുക എത്രത്തോളം പ്രധാന്യമുളളതാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. എന്നാല്‍, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോള്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ബാലന്‍സ് ഇല്ലെന്ന് അറിയുന്നത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി ഇപ്പോഴിതാ എവിടെയിരുന്നും വെറുമൊരു മിസ് കോളിലൂടെ 500 രൂപവരെ ബാലന്‍സ് നേടാന്‍ പുതിയൊരു സംവിധാനം. എങ്ങനെയെന്നറിയാം….

ഇതേക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….