മൊട്ടയടിച്ചത് അമ്പതിലധികം തവണ, മെലിയാന്‍ പുളിവെള്ളം, ക്രിസ്റ്റഫറാകാന്‍ ശരവണന്‍ അനുഭവിച്ചത്

November 10, 2018 |

സൈക്കോയായ ഒരു കില്ലറിന് പിന്നാലെ പോവുന്ന നായകന്റെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെത്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….