വിവാഹത്തിന് അച്ഛന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു സൂചന നല്‍കിയിട്ടും മനസ്സിലായില്ല, ആദ്യ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ശ്വേത

October 30, 2018 |

ഇപ്പോള്‍ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് നടി.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….