സംവിധായകരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മമ്മൂട്ടി നിരസിച്ച സിനിമകള്‍; കാരണമുണ്ട്

March 4, 2017 |

രാജാവിന്റെ മകനും ദൃശ്യവും ഏകലവ്യവുമൊക്കെ മമ്മൂട്ടി നിരസിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മമ്മൂട്ടി നിരസിച്ചത് എന്നറിയാമോ?, ഇവിടെയിതാ മമ്മൂട്ടി നിരസിച്ച അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും.

മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……