ഉറപ്പിച്ച വിവാഹത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറി; ശരണ്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

February 19, 2018 |

രോഗത്തില്‍ നിന്നും തിരിച്ചുവന്ന നടി ശരണ്യയുടെ ജീവിതം ആരെയും കണ്ണീരണിയിക്കുന്നതാണ്. ഉറപ്പിച്ച വിവാഹത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഇങ്ങനെയാണ്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….