ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീദേവി പോയത്.. 54 വയസ്സിലും!

February 25, 2018 |

54 ലും 34 ന്റെ ചെറുപ്പവും ചുറുചുറുപ്പുമുള്ള ശ്രീദേവി 15 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്റസ്ട്രീയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്. അന്‍പത് കടന്ന നടിയ്ക്ക് ഇതൊരു അഹങ്കാരമല്ലേ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചെങ്കിലും ശ്രീദേവി കുലുങ്ങിയില്ല. തന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണത്?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….