അരിമ്പാറയും പാലുണ്ണിയും മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാം

July 2, 2016 |

കഴുത്തിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങിളിലുമൊക്കെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അരിമ്പാറയും പാലുണ്ണിയുമെല്ലാം മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാം. സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ വായിക്കാം….

http://malayalam.boldsky.com/beauty/skin-care/2016/natural-ways-to-put-an-end-to-moles-warts-blackheads-and-skin-tags-012898.html#slide68130