വിവാഹത്തിനു മുന്‍പ് ഒരേയൊരു കാര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി

October 23, 2018 |

സുഹൃത്തും പാലാ സ്വദേശിയായ അനൂപാണ് പ്രിയ ഗായികയെ ജീവിതസഖിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് വിജയലക്ഷ്മി ആവശ്യപ്പെട്ടത്..

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….