തന്നെ വിമര്‍ശിച്ച പാര്‍വതിയെക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി സിദ്ദിഖിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു

December 19, 2017 |

പാര്‍വതി തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. പാര്‍വതിയെക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു…..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….