ആദ്യ സിനിമയില്‍ തന്നെ തുണി കുറഞ്ഞു; അവളുടെ രാവുകളിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സീമ

February 12, 2017 |

അവളുടെ രാവുകള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ 1978 ലാണ് സീമ മലയാള സിനിമയില്‍ പരിചിതയാകുന്നത്. ആ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും സീമ വെളിപ്പെടുത്തി.

സീമയുടെ അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…….