മലയാളികളുടെ നഷ്ടസ്വര്‍ഗം പദ്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദു പിആര്‍ എഴുതുന്നു

July 4, 2016

മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമ മലയാളികളുടെ മനംകവര്‍ന്നത്  നിരവധി ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ്.  എന്നാല്‍ സിനിമ ക...

Most Readable in travel