സിസേറിയനും ജോലിയും; കേരളത്തിലെ അമ്മമാര്‍ കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടാന്‍ മടിക്കുന്നു

August 1, 2016

കേരളത്തിലെ അമ്മമാര്‍ കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടാന്‍ മടിക്കുന്നതായി സര്‍വേ ഫലം. സിസേറിയന്‍ വര്‍ധിച്ചതും അമ...

സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിളെ കറുപ്പുനിറം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പൊടിക്കൈകള്‍

July 2, 2016

സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ കറുപ്പുനിറം പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ്. തുടയിടുക്കിലേയും കക്ഷത്തിലേയുമെ...

Most Readable in Health