ഒരു മുടിയിഴ പോലും കൊഴിയില്ല, കഷണ്ടിയുമില്ല; വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന എണ്ണ

January 12, 2017

മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനും കഷണ്ടിയില്‍ വീണ്ടും മുടി മുളയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ...

സ്ത്രീകളുടെ രാത്രിപ്രണയവും ആണുങ്ങളുടെ മോര്‍ണിങ് സെക്‌സും; ഗുട്ടന്‍സ് കണ്ടെത്തി

January 3, 2017

സെക്‌സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് മേഖലകളില്‍ പുരുഷന്‍മ...

കുട്ടികളുണ്ടാകണോ? ജനുവരി 2 ന് രാത്രി 10.36 ന് സെക്‌സ് ചെയ്യൂ… ആ സമയത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്

December 31, 2016

വീട്ടില്‍ പ്രസവം നടന്നിരുന്ന കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏത് ദിവസം പ്രവസിക്കണം എന്ന കാര്യം പോലും ആശുപത്രി...

സെക്‌സിന് ശേഷം ആണുങ്ങള്‍ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാന്‍ തോന്നുന്നതെന്ത് കൊണ്ട്? (സ്ത്രീകള്‍ക്കില്ലേ?)

December 22, 2016

എല്ലാക്കാലത്തും മനുഷ്യന് ആശ്ച്വര്യങ്ങളും അനുഭൂതികളും സംശയങ്ങളും നല്‍കുന്നതാണ് സെക്‌സ്. മറ്റ് ജീവി...

Most Readable in Health