ഒരു മുടിയിഴ പോലും കൊഴിയില്ല, കഷണ്ടിയുമില്ല; വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന എണ്ണ

January 12, 2017

മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനും കഷണ്ടിയില്‍ വീണ്ടും മുടി മുളയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ...

സ്ത്രീകളുടെ രാത്രിപ്രണയവും ആണുങ്ങളുടെ മോര്‍ണിങ് സെക്‌സും; ഗുട്ടന്‍സ് കണ്ടെത്തി

January 3, 2017

സെക്‌സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് മേഖലകളില്‍ പുരുഷന്‍മ...

കുട്ടികളുണ്ടാകണോ? ജനുവരി 2 ന് രാത്രി 10.36 ന് സെക്‌സ് ചെയ്യൂ… ആ സമയത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്

December 31, 2016

വീട്ടില്‍ പ്രസവം നടന്നിരുന്ന കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏത് ദിവസം പ്രവസിക്കണം എന്ന കാര്യം പോലും ആശുപത്രി...

Most Readable in Health