സ്ത്രീകളുടെ രാത്രിപ്രണയവും ആണുങ്ങളുടെ മോര്‍ണിങ് സെക്‌സും; ഗുട്ടന്‍സ് കണ്ടെത്തി

January 3, 2017 |

സെക്‌സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് മേഖലകളില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നത് എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്.

അത് എന്തും ആകട്ടെ, അതി രാവിലെ സെക്‌സ് ചെയ്യാനുള്ള പുരുഷന്റെ കൊതിയാണ് വിഷയം. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകളാണെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേരെ വിപരീതം ആണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം കണ്ടെത്തി.

ഈ വാര്‍ത്ത വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..