10 ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ 35 ലക്ഷത്തോളം നേടാം; സ്വര്‍ണ നിക്ഷേപത്തിലെ സാധ്യതകള്‍

July 3, 2016 |

ആഭരണമെന്ന രീതിയിലല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമെന്നതിലേക്ക് സ്വര്‍ണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില കൂടാതെ പലിശയും ലഭിക്കുമെന്നതാണ് നേട്ടം.

സ്വര്‍ണനിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…… http://www.mathrubhumi.com/money/personal-finance/savings-centre/lesson-15-gold-bond-malayalam-news-1.1157529