ലാലിന്റെ പുതിയ ലുക്ക് മൂന്ന് നാല് ദിവസം ടോയ്ലെറ്റില്‍ പോകാത്ത പോലെയെന്ന് സംഗീത

December 16, 2017 |

മോഹന്‍ലാലിന്റെ പുതിയ ലുക്കിനെ ഇതുവരെ ആരും പരിഹസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംഗീത ലക്ഷ്ണ പരിഹസിച്ചത്. സംഗീതയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കില്‍ പൊങ്കാലമയമാണ്. കാണാം….

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….