ഭൂരിഭാഗം നടന്മാര്‍ ലൈംഗിക താത്പര്യമുള്ളവര്‍; ആരൊക്കെ? സജിത മഠത്തില്‍ പറയുന്നു

January 14, 2018 |

മലയാളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം നടന്മാരും ലൈംഗിക താത്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് നടി സജിത മഠത്തില്‍ പറയന്നു. സജിത മഠത്തിലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ അറിയാം..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….