രഘുവിന് ഒരു അസുഖമായിരുന്നു, അത് മകനും പകരും എന്ന് കരുതിയാണ് പിരിഞ്ഞത്; രോഹിണി

December 4, 2017 |

2004 ല്‍ രഘുവില്‍ നിന്ന് വിവാഹ മോചനം നേടിയശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് രോഹിണി ചിന്തിച്ചില്ല. തങ്ങള്‍ വേര്‍പിരിയാനുണ്ടായ കാരണത്തെ കുറിച്ചും രോഹിണി ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു….

ഇതേക്കറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..