കാമുകിയെ സ്വന്തമാക്കിയതെങ്ങിനെ? രാജേഷ് ഹെബ്ബാര്‍ പറയുന്നു

July 28, 2016 |

സിനിമകള്‍ എണ്ണത്തില്‍ കുറവാണെങ്കിലും രാജേഷ് ഹെബ്ബാറിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ ചുരുക്കമായിരിക്കും. തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന കാമുകിയെക്കുറിച്ചും അവരെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും രാജേഷ് തുറന്നുപറയുകയാണിവിടെ.

രാജേഷുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം ഇവിടെ വായിക്കാം……. http://www.mangalam.com/news/detail/17227-mangalam-varika.html