19 ദിവസത്തെ ദാമ്പത്യം, മനോവേദന സഹിച്ചതിനെ കുറിച്ചും വിവാഹ മോചനത്തെ കുറിച്ചും രചന

February 11, 2018 |

രചന നാരായണന്‍ കുട്ടിയുടെ വിവാഹവും വിവാഹ മോചനവും സംഭവിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് പലര്‍ക്കുമറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായി രചന ആ വിവാഹ മോചനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….