പ്രണയം സീരിയസായി എടുത്തില്ല, പ്രിയാമണി മുസ്തഫയുടെ മുന്നില്‍ ഒറ്റ കരച്ചില്‍, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്

January 4, 2017 |

കാമുകന്‍ മുസ്തഫയെ ഇതിനോടകം പല പരിപാടികളിലും പ്രിയാമണി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍, ഒരു പരിപാടിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പ്രിയ വീണ്ടും ആ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെളിപ്പെടുത്തി.

പ്രിയാമണി മുസ്തഫ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….