സിംപിള്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, പ്രിയാമണിയുടെ വിവാഹഫോട്ടോകള്‍ കാണൂ

August 24, 2017 |

വളരെ ലളിതമായി രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫീസില്‍ വച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നത്. അതിലും ലളിതമായിരുന്നു പ്രിയാമണിയുടെ വിവാഹ വേഷം. അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ മാത്രമാണ് ബാഗ്ലൂരില്‍ നടന്ന വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. വിവാഹ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാം….

പ്രിയാമണിയുടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..