പ്രിയാമണി മുസ്ലീമിനെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോള്‍ മതം മാറുമെന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു; അത് സംഭവിച്ചോ?

April 27, 2018 |

നടി പ്രിയാമണി മുസ്ലീമിനെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോള്‍ മതം മാറുമെന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചോ?. പ്രിയമാണി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….