സുപ്രിയ കഴിഞ്ഞാല്‍ ആകര്‍ഷണീയത തോന്നിയ സ്ത്രീയാരാണ്? പൃഥ്വി പറഞ്ഞത് ആ നടിയെ

February 12, 2018 |

സുപ്രിയയെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ആകര്‍ഷണീയത തോന്നിയ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് പൃഥ്വിയോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പൃഥ്വി പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലെ ഒരു നടിയുടെ പേരായിരുന്നു. ആരാണത്?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….