അമ്മയുടെ വാര്‍ഷിക യോഗം; പൃഥ്വി വിട്ടുനിന്നതിന് കാരണം, സുപ്രിയയോ മഞ്ജുവോ അതോ പ്രമുഖ നടിയോ?

July 2, 2017 |

നടിയ്ക്കൊപ്പം നടിയെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച പലരെയും ഇത്തവണത്തെ അമ്മയുടെ വാര്‍ഷിക യോഗത്തില്‍ കണ്ടില്ല. അതില്‍ പ്രമുഖനാണ് പ്ൃഥ്വിരാജും. പൃഥ്വി വിട്ടുനിന്നതിന് കാരണം സുപ്രിയയോ മഞ്ജുവോ അതോ പ്രമുഖ നടിയോ?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..