കരിയറിലെ മോശം ചിത്രം; ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പൃഥ്വി; ഏതാണത്?

November 11, 2017 |

തന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ചിത്രമായിരുന്നു അതെന്ന് പൃഥ്വി പറയുന്നു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തശേഷമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയത്. ഏതാണാ ചിത്രം?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….