സഹതാരങ്ങള്‍ക്ക് മോശം കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുത്തു, മമ്മൂട്ടി ഷൂട്ടിങ് നിര്‍ത്തി വെപ്പിച്ചു

January 8, 2017 |

കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മമ്മൂട്ടി ശ്രദ്ധാലു ആകാറുണ്ട്. അടുപ്പമുള്ള സഹതാരങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും മമ്മൂട്ടി ഇടപെടും. ഇത്തരത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി സഹതാരങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഷൂട്ടിങ് നിര്‍ത്തിവെപ്പിച്ചു.

മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….