നഗ്നയാക്കി, മാറിടങ്ങളില്‍ അമര്‍ത്തി, ബ്ലേഡുകൊണ്ട് മുറിച്ചു, തോക്ക് ചൂണ്ടി; ആറ് മണിക്കൂറില്‍ സംഭവിച്ചത്

April 4, 2017 |

എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ? പൊതുനിരത്തില്‍ മാന്യത നടിക്കുന്നവര്‍ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാല്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും? പൊതുനിരത്തിലോ അതോ പൊതു സ്ഥലത്തോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടോ?

ഉണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെങ്കില്‍ അല്‍പം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ചുരുങ്ങിയത്, ഈ സംഭവം അറിയുമ്പോഴെങ്കിലും. പെര്‍ഫോമിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ആയ മറീന അബ്രമോവികിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള്‍.

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….