ഒരുപാട് തോണ്ടലും തലോടലും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നൈല ഉഷയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍; ആരുടെ?

August 17, 2017 |

സ്ത്രീകള്‍ എല്ലായിടത്തും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നുണ്ട് എന്നും തനിയ്ക്കും അത്തരം ദുരനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും ആര്‍ജെ കൂടെയായ നൈല ഉഷ പറയുന്നു. ഒരുപാട് തോണ്ടലും തലോടലും സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നടി അതിനുള്ള സാഹചര്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോം പേജിലെത്തുക…..