സെക്‌സിനെ വഴിതെറ്റിയ്ക്കും ഈ തെറ്റായ ധാരണകള്‍

February 10, 2017 |

മിഥ്യാധാരണകള്‍ എന്തിനെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടാകാം, ആരെക്കുറിച്ചു വേണമെങ്കിലും, എന്തിനെക്കുറിച്ചു വേണമെങ്കിലും. സെക്‌സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത്തരം മിഥ്യാധാരണകള്‍ ധാരാളമുണ്ട്.

പലതിലും വാസ്തവമില്ലാത്ത ധാരണകള്‍. ആരുണ്ടാക്കിയ ധാരണകള്‍, എങ്ങിനെയുണ്ടായ ധാരണകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായി അറിയുകയുമില്ല. സെക്‌സ് സംബന്ധമായ ചില മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ചറിയൂ….

ഇതേക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..