പ്രഭുദേവയെ പ്രണയിച്ചപ്പോള്‍ നയന്‍താര കൈയ്യില്‍ പച്ച കുത്തി, ഇപ്പോള്‍ കാതില്‍ പുതിയ കാമുകന്റെ പേര്

January 6, 2017 |

കാമുകന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നയന്‍ പല പുതിയ ട്രെന്റുകളും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭു ദേവയെ പ്രണയിച്ചപ്പോള്‍ കൈയ്യില്‍ നടന്റെ പേര് പച്ച കുത്തിയ നടി ഇപ്പോള്‍ പുതിയ കാമുകന്റെ പേര് തന്റെ കമ്മലില്‍ ആക്കി.

നയന്‍താരയുടെ കാമുകന്റെ വിശേഷമറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….