ആറ് മാസം പ്രായമായ മകള്‍ക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസം കൊടുക്കാന്‍ മുക്ത ഒരുക്കുന്ന സമ്മാനം

March 17, 2017 |

നല്ല അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ മുക്ത സിനിമയിലേക്ക് വരും. അതിനിടയില്‍ ഒരു സലൂണ്‍ തുടങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹവും മുക്തയ്ക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ അതിലൊന്നുമല്ല മുക്തയുടെ ശ്രദ്ധ.. മകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മാനമൊരുക്കുകയാണ്…. എന്താണ് ആ സമ്മാനം?

മുക്തയുടെയും മകളുടെയും വിശേഷമറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..