മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അത് താങ്ങാന്‍ പറ്റുമോ? മുകേഷുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് മേതില്‍ ദേവിക!

September 2, 2018 |

മുകേഷുമായുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളുകളേറെയായെങ്കിലും ഇന്നും ദേവിക അതേക്കുറിച്ച് ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരും അറിയാത്ത ചില വെളിപ്പെടുത്തലുമായാണ് ദേവിക….

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….