സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ചാര്‍ജറുകളുടെ ആയുസ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

September 30, 2016 |

അലക്ഷ്യമായ രീതിയില്‍ ചാര്‍ജറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം അവയുടെ ആയുസ്സ് കുറയുമെന്നത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ ചാര്‍ജറുകള്‍ ദീര്‍ഘകാലം നിലനില്‍ക്കാന്‍ ഈ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

ചാര്‍ജറുകളുടെ സംരക്ഷണരീതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…….. http://www.mathrubhumi.com/technology/gadgets/smartphone-charger-health-of-smartphone-chargers-malayalam-news-1.1392372