മോഹന്‍ലാല്‍ അതു ചെയ്യും; തനിക്ക് പറ്റില്ല, മണിയന്‍പിള്ള രാജുവിനോട് ശോഭന തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു!

December 20, 2017 |

മോഹന്‍ലാലും ശോഭനയും തമ്മിലുണ്ടായ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഏവര്‍ക്കുമറിയാം. അടുത്തിടെ, ശോഭന മോഹന്‍ലാലിനെക്കുറിച്ച് മണിയന്‍ പിള്ള രാജുവിനോട് പറഞ്ഞത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണത്?

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…….