മാമുക്കോയയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പൊളിച്ചു; സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ

October 27, 2016 |

നടന്‍ മാമുക്കോയയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പൊളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലത്ത് സംഘാര്‍ഷാവസ്ഥയായി. മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാതെയാണ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപടിയെന്നാണ് മാമുക്കോയുടെ ആരോപണം.

ഈ വാര്‍ത്ത ഇവിടെ വിശദമായി വായിക്കാം…… http://www.mathrubhumi.com/movies-music/news/mamukkoya-malayalam-news-1.1458144