ഒരു ദിവസം 100 സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി, പാര്‍വ്വതിയെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചു

May 21, 2017 |

സിഗരറ്റ് വലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അക്കാലത്ത് മമ്മൂട്ടിയെ തോത്പിക്കാന്‍ മറ്റൊരു നടന്‍ മലയാളത്തിലില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ മമ്മൂട്ടി നടി പാര്‍വ്വതിയെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ച കഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ..?

ഇതേക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….