ആര്‍ക്കും മദ്യസേവ നടത്തിയിട്ടില്ല; മുരളി കുടിച്ചതിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി

December 14, 2016 |

അന്തരിച്ച നടന്‍ മുരളിയും മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയും തമ്മില്‍ കടുത്ത ശത്രുതയാണെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. മുരളി കുടിച്ചതിന്റെ ബില്‍ പോലും കൊടുത്ത തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എന്തിനായിരുന്നു ശത്രുത എന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആ ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മെഗാസ്റ്റാര്‍ പറയുന്നു.

മുരളിയും മമ്മൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…….