കൊച്ചിയിലെ സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് കോളജില്‍ പൂര്‍ണനഗ്നയായി; അമ്പരപ്പിച്ച് യുവതി

December 22, 2016 |

കൊച്ചിയിലെ തേവര സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് കോളജില്‍ പൂര്‍ണ നഗ്നയായി യുവതി സ്‌റ്റേജില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ ഏതൊക്കെ രീതിയില്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് കല്‍പിക്കുന്ന കാലത്താണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മല്ലിക തനേജ സ്റ്റേജില്‍ നഗ്നയായെത്തിയത്.

മല്ലിക തനേജയുടെ വിശേഷമറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….