ബോളിവുഡില്‍ മാത്രമല്ല, മുഖസൗന്ദര്യം കൂട്ടാന്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി നടത്തിയ 5 നായികമാര്‍

December 15, 2016 |

മുഖ സൗന്ദര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി ചെയ്യുന്നത് ബോളിവുഡ് നായികമാര്‍ക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാല്‍, ബോളിവുഡില്‍ മാത്രമല്ല, തെന്നിന്ത്യയിലുമുണ്ട് ഇത്തരം നായികമാര്‍. മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജ്ജറി നടത്തിയ അഞ്ച് നടിമാരെക്കുറിച്ചറിയാം.

പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി നടത്തിയ നായികമാരെ കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..