കുട്ടികളുണ്ടാകണോ? ജനുവരി 2 ന് രാത്രി 10.36 ന് സെക്‌സ് ചെയ്യൂ… ആ സമയത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്

December 31, 2016 |

വീട്ടില്‍ പ്രസവം നടന്നിരുന്ന കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏത് ദിവസം പ്രവസിക്കണം എന്ന കാര്യം പോലും ആശുപത്രികളില്‍ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗര്‍ഭിണിയാകാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിനം ജനുവരി 2 ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഇതാണ്….

ജനുവരി രണ്ടും സ്ത്രീകളുടെ ഗര്‍ഭധാരണവും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……