മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം തുറന്നുപറയാന്‍ അജിത്ത് ധൈര്യം കാണിച്ചു, അന്ന് താരം പറഞ്ഞത്?

April 5, 2018 |

മമ്മൂട്ടി ഒരു സിനിമയിലെ തന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് അജിത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….