നിങ്ങളുടെ ബീജത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടോ, അറിയൂ……

January 15, 2017 |

ഗര്‍ഭധാരണത്തില്‍ പുരുഷബീജത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെങ്കിലും ബീജത്തിന്റെ എണ്ണം ആവശ്യത്തിനെങ്കിലും ബീജാരോഗ്യം കുറയുന്നത് ഗര്‍ഭധാരണസാധ്യത കുറയ്ക്കും, അബോര്‍ഷന്‍ സാധ്യതയേറും.

ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജം ആരോഗ്യകരമാണോയെന്നറിയാന്‍ പല വഴികളുമുണ്ട്. ഇത്തരം ചില വഴികളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

നിങ്ങളുടെ ബീജത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……